•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
החלפת קישורים איכותית לפי נושא
 


החלפת קישורים לפי נושא

מה זה בכלל החלפת קישורים?

החלפת קישורים מתבצעת בין שני אתרים אשר רוצים להעלות את דירוג האתר שלהם במנועי החיפוש ולקבל מיקום גבוה יותר בתוצאות. מכיון שדירוג האתר מושפע מכמות הקישורים הנכנסים לאותו אתר ומאיכותם, רצוי להפנות כמה שיותר קישורים נכנסים לאתר. אחת הדרכים לעשות זאת היא עלידי בקשה ממנהל אתר א' להפנות קישור לאתר ב'. בתמורה לקישור שקיבל, מנהל אתר ב' יתבקש להוסיף קישור לאתר א'.