•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
החלפת קישורים איכותית לפי נושא
 


טיפול נכון בצוואות מורכבות

מטבע הדברים שכל אדם, בשלב כלשהו בחייו, מבין את הצורך בהכנת צוואה ולא משנה אם יש לו או אין לו רכוש ומשפחה. לפיכך, קיימים סוגים רבים של צוואות חלקן פשוטות וחלקן צוואות מורכבות בגלל ריבוי ברכוש ומשפחה. עבור צוואות שהן מורכבות יש להתייחס בצורה אחרת מהסיבה שרבים הסיכויים שיהיו חילוקי דעות לגבייה ובשביל למנוע חיכוכים יש צורך גם לערב נוטריון בעניין על מנת להסיר חשד לגביי כשירות האדם המצווה בעת כתיבת הצוואה.

צוואות מורכבות ופנים רבות להן

אדם מצפה שבתום ימי חייו כל מה שצבר יתחלק באופן כזה או אחר בין יקיריו ללא משוא פנים. כל אחד יכול לבחור צוואה על פי צרכיו ורצונו מהמבחר שיש ובעזרת עורך דין או לבד יכול להקימה ולהפוך אותה לתקפה בכל רגע שיחפוץ בכך. להלן חלק מסוגי הצוואות שבקלות יכולות להיות גם צוואות מורכבות שיש כיום:

  • צוואה בכתב יד – המצווה רושם בכתב ידו כולל תאריך וחתימה את דברי הירושה. לצוואה קושי מסויים ועלולות ליפול בה טעויות רבות. ניתן לתת לה תוקף רק במידה והוגשה בניסוח תקין.

  • צוואה שבעל פה – אדם החושש כי חייו עומדים להסתיים מזמן שני עדים ואומר בפניהם את דברי צוואתו. העדים עורכים הנאמר כפרוטוקול ומגישים אותו לרשם לענייני ירושה.

  • צוואה עם עדים – מסמך מנוסח היטב הנושא את תאריך וחתימת המצווה עם חתימה של שני עדים. זוהי אחת הצוואות השכיחות ביותר שבקלות יכולה להיות גם צוואה בעלת אופי מורכב  והיא נערכת לרוב בנוכחות עורך דין ולאחר מותו של המוריש תהיה ברת תוקף לכל דבר ועניין.

חשיבות נוכחות עורך דין בצוואות מורכבות

צוואות אלו יכולות בקלות להוות בסיס לצוואות מורכבות והכל בהתאם לכמות הרכוש וכמות היורשים. מאד חשוב שבעת עריכת צוואה מורכבת יהיה נוכח עורך דין שייתן את חסותו עליה על מנת שבבוא העת לא יקרה מצב בו יהיה היעדר תוקף, חתימה, תאריך או כל פרט קטן וחשוב אחר אשר יהפוך את המסמך לחסר כל ערך.