•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
החלפת קישורים איכותית לפי נושא
 


נפגעי תאונות דרכים.

 

נפגעי תאונות דרכים.

 

מאמר זה עוסק בתביעתו של נפגע להכרה בנזקי גוף שנגרמו לו מכוח חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים. התובע באמצעות עו"ד תאונות דרכים הוא נהג משאית במקצועו ובעל עסק להובלת ציוד כבד וציוד חקלאי. ברשות התובע משאית הכוללת שני חלקים: תומך מסוג וולבו, הכולל, בין היתר, את תא הנהג ("התומך") וכן נתמך המחובר לתומך ומשמש כמשטח הובלה ("הנתמך").

 

ביום התאונה, הגיע התובע (שנעזר בשירותו של עו"ד תאונות דרכים) במשאית לאזור ירושלים על מנת להעביר מהמקום אוטובוס שהתקלקל למוסך בעפולה. על מנת להעלות את האוטובוס על הנתמך, נקט התובע בפעולות ההכנה הבאות:

תמרן את המשאית בסמוך לאוטובוס, הוריד את הרמפה בחלק האחורי של הנתמך כדי להעלות באמצעותה את האוטובוס על הנתמך, פתח שרשראות וכבלים המשמשים לגרירה ומשיכה, החל בקשירת השרשראות המחברות בין המשאית לאוטובוס לצורך גרירתו והעלאתו על הנתמך.

 

במהלך ביצוע כל הפעולות לעיל המשאית הייתה מונעת, בין היתר לצורך הורדת הרמפה שבחלק האחורי של הנתמך.

 

התובע (שנעזר בשירותו של עו"ד תאונות דרכים) העיד כי תוך כדי כך שקשר את הכבלים והשרשראות בין המשאית לאוטובוס (הנגרר) שעמד בסמוך למשאית, ולצורך גרירתו ומשיכתו ובעודו עומד על הנתמך ומושך את הכבלים הנ''ל לכיוונו, החליק על כתם שמן שהיה על הנתמך ונפל על גבי על הקרקע מגובה של כ- 170 ס''מ.

 

בית המשפט פסק כי על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (פלת"ד), "תאונת דרכים" מוגדרת כ"מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה: יראו כתאונת דרכים גם מאורע שאירע עקב התפוצצות או התלקחות של הרכב, שנגרמו בשל רכיב של הרכב או בשל חומר אחר שהם חיוניים לכושר נסיעתו, אף אם אירעו על-ידי גורם שמחוץ לרכב, וכן מאורע שנגרם עקב פגיעה ברכב שחנה במקום שאסור לחנות בו או מאורע שנגרם עקב ניצול הכוח המיכני של הרכב, ובלבד שבעת השימוש כאמור לא שינה הרכב את ייעודו המקורי: ואולם לא יראו כתאונת דרכים מאורע שאירע כתוצאה ממעשה שנעשה במתכוון כדי לגרום נזק לגופו או לרכושו של אותו אדם, והנזק נגרם על-ידי המעשה עצמו ולא על-ידי השפעתו של המעשה על השימוש ברכב המנועי.

 

המונח ''שימוש ברכב מנועי'' הוגדר כ"נסיעה ברכב, כניסה לתוכו או ירידה ממנו, החנייתו, דחיפתו או גרירתו, טיפול-דרך או תיקון-דרך ברכב, שנעשה בידי המשתמש בו או בידי אדם אחר שלא במסגרת עבודתו, לרבות הידרדרות או התהפכות של הרכב או התנתקות או נפילה של חלק מהרכב או מטענו תוך כדי נסיעה וכן הינתקות או נפילה כאמור מרכב עומד או חונה, שלא תוך כדי טיפולו של אדם ברכב במסגרת עבודתו ולמעט טעינתו של מטען או פריקתו, כשהרכב עומד" (ההדגשות שלי –ד.ס).

 

כאמור, התובע (שנעזר בשירותו של עו"ד תאונות דרכים) טען כי הפעולות בהן נקט לפני האירוע התאונה הן חלק אינטגראלי והכרחי לפעולות הגרירה של האוטובוס, ולפיכך עסקינן בשימוש ברכב מנועי על-פי ההגדרה לעיל.

 

.