יוני 25, 2022

בקשה לפשיטת רגל

מה היא פשיטת רגל?: אדם שמאבד את נכסיו, מתגלגל לחובות ומפסיד את פרנסתו עד לכדי קשיים כלכליים...
קרא עוד

יוני 25, 2022

בקשה לפשיטת רגל

מה היא פשיטת רגל?: אדם שמאבד את נכסיו, מתגלגל לחובות ומפסיד את פרנסתו עד לכדי קשיים כלכליים...
קרא עוד

יוני 25, 2022

הפטר

מה זה הפטר?: הפטר הוא צו מטעם בין המשפט שחותם את תהליך פשיטת רגלומהווה מסמך משפטי המעיד על ...
קרא עוד

יוני 25, 2022

הפטר

מה זה הפטר?: הפטר הוא צו מטעם בין המשפט שחותם את תהליך פשיטת רגלומהווה מסמך משפטי המעיד על ...
קרא עוד

יוני 25, 2022

צו כינוס בפשיטת רגל

מה זה צו כינוס בפשיטת רגל?: לאחר שמוגשת בקשה לפשיטת רגל לבית המשפט, על השופט לקבל החלטה האם...
קרא עוד

יוני 25, 2022

צו כינוס בפשיטת רגל

מה זה צו כינוס בפשיטת רגל?: לאחר שמוגשת בקשה לפשיטת רגל לבית המשפט, על השופט לקבל החלטה האם...
קרא עוד

יוני 25, 2022

פשיטת רגל

מה היא הכרזת פשיטת רגל?: פשיטת רגל היא מצב משפטי לכל דבר ועניין וכדי לקבל החלטה בהקשר זה יש...
קרא עוד

יוני 25, 2022

פשיטת רגל

מה היא הכרזת פשיטת רגל?: פשיטת רגל היא מצב משפטי לכל דבר ועניין וכדי לקבל החלטה בהקשר זה יש...
קרא עוד

יוני 25, 2022

מהי פשיטת רגל ?

פשיטת רגל היא הליך משפטי, שבו אדם יחיד שיש לו חובות גדולים מרובים מוכרז כפושט רגל, ובכך הוא מ...
קרא עוד

יוני 25, 2022

מהי פשיטת רגל ?

פשיטת רגל היא הליך משפטי, שבו אדם יחיד שיש לו חובות גדולים מרובים מוכרז כפושט רגל, ובכך הוא מ...
קרא עוד

יוני 25, 2022

הפחתת אגרת בקשה לפשיטת רגל

הגשת בקשה לפשיטת רגל-בקשת פשיטת רגל יכולה להיות מוגשת הן על ידי נושה של החייב והן על ידי החיי...
קרא עוד

יוני 25, 2022

הפחתת אגרת בקשה לפשיטת רגל

הגשת בקשה לפשיטת רגל-בקשת פשיטת רגל יכולה להיות מוגשת הן על ידי נושה של החייב והן על ידי החיי...
קרא עוד
דילוג לתוכן